Odpowiedzialność biura rachunkowego

Przedsiębiorcy bardzo często księgowość swojego przedsiębiorstwa zlecają specjalistom, najczęściej biuru rachunkowemu. Muszą oni jednak liczyć się, że biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania swoich Klientów.

Za wszelkie błędy i nieścisłości podatkowe odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca. Ten z kolei może zażądać odszkodowania od biura rachunkowego za wszelkie nieprawidłowości wynikłe z jego pracy. Dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody za niewłaściwe wykonanie zobowiązania. Co ważne, dłużnik nie ponosi odpowiedzialności jeżeli jest to następstwem okoliczności za które prawnie dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Ma to znaczenie np. w sytuacji, gdy niewłaściwie wykonane rozliczenia są skutkiem niedostarczenia w terminie wymaganych dokumentów przez właściciela.

Biuro rachunkowe obowiązkowo musi dysponować ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na rzecz odszkodowania dla przedsiębiorcy. Z kolei jeżeli działania biura zostaną zakwalifikowane do przestępstw bądź wykroczeń skarbowych wówczas do odpowiedzialności pociągnięty zostanie księgowy bądź właściciel biura rachunkowego.

 

Zobacz dlaczego warto skorzystać z usług księgowych -> KLIK