Ochrona przedemerytalna pracowników

Powrót na stronę główną

***

Ten rodzaj ochrony skierowany jest do osób, które wiek emerytalny osiągną nie później niż za 4 lata. Warunkiem skorzystania z ochrony przedemerytalnej jest odpowiedni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Wiek emerytalny w Polsce:
– kobiety 60 lat
– mężczyźni 65 lat

Warto podkreślić, że w przypadku likwidacji zakładu pracy lub ogłoszenia upadłości nie ma możliwości skorzystania z prawa do ochrony przedemerytalnej.

Okres ochronny przed emeryturą nie dotyczy pracowników, którzy nie mają przepracowanej odpowiedniej ilości lat.

Przepisy przewidują również możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla osób, które wykonują zawód wymagający dużej sprawności fizycznej oraz psychicznej.
Tabela aktualnych zawodów objętych możliwością przejścia na wcześniejszą emeryturą dostępna jest na stronach rządowych.