Obowiązki podatkowe związane z kasą fiskalną

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności dokonują ewidencji sprzedaży produktów i usług poprzez wykorzystanie kasy fiskalnej powinni pamiętać o kilku obowiązkach podatkowych. Jakich?

  1. Konieczność zgłoszenia kasy do odpowiedniego rejestru – należy dopełnić tego obowiązku w momencie wykonania pierwszej sprzedaży – kasa powinna zostać zgłoszona naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego.
  2. Fiskalizacja kasy – przedsiębiorca powinien przygotować kasę wprowadzając właściwe oznaczenia oraz podpisać umowę z firmą serwisującą kasy fiskalne.
  3. Zapewnienie stałego łącza internetowego – kasa fiskalna online może funkcjonować wyłącznie posiadając stabilne łącze internetowe – przedsiębiorca musi zapewnić stałą możliwość przesłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas.
  4. Raport i serwisowanie – przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania raportu dobowego oraz miesięcznego (na koniec miesiąca)
  5. Przegląd kasy fiskalnej – raz na 2 lata co najmniej należy dokonać przeglądu sprawności kasy fiskalnej online.

Warto zaznaczyć, że niedopełnienie tych obowiązków może spowodować kary finansowe nałożone na przedsiębiorcę.