Obniżenie podatku poprzez amortyzację środków trwałych

Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak skutecznie obniżyć wysokości podatku, a do tego zgodnie z prawem.

Zmniejszenie podatku może odbyć się za pomocą amortyzacji środków trwałych do których zalicza się rzeczowe składniki majątku, takie jak : budowle, budynki oraz lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty, które planuje używać się w okresie dłuższym niż jeden rok.

Amortyzacja środków trwałych polega na progresywnym zużyciu składników majątku poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane stopniowo przez dany okres amortyzacji.

Istnieje kilka metod dokonywania amortyzacji środków trwałych:

 • metoda liniowa, która określana jest od początkowej wartości środków trwałych na cały okres amortyzacji
 • metoda przyspieszona, której stawka ustalana jest indywidualnie przez przedsiębiorcę, ale z pewnymi ograniczeniami:
  1. okres amortyzacji dla środków trwałych innych niż środki transportu:
  – co najmniej 24 miesiące, jeśli wartość nie może przekraczać 25 000 zł
  – co najmniej 36 miesięcy, jeśli wartość początkowa wynosi od 25 000-50 000 zł
  – co najmniej 60 miesięcy- w pozostałych przypadkach
  2. okres amortyzacji dla środków transportu:
  – co najmniej 30 miesięcy
 • metoda degresywna, która pozwala na stosowanie wysokich odpisów przez pierwszych kilka lat, jednak są warunki, aby móc z niej korzystać:
  – jeśli amortyzacja obliczona metodą degresywną jest niższa niż przy metodzie liniowej, to należy przejść na metodę liniową
  – nie można stosować jej do samochodów osobowych oraz niektórych środków trwałych
 • jednorazowa amortyzacja środków trwałych, która odbywa się jednokrotnie, a limit wysokości odpisu to 50 000 euro.