Nota kredytowa a nota debetowa

Nota kredytowa a nota debetowa mogą z początku wydawać się tym samym. Jednak nic bardziej mylnego. Obie noty mają zupełnie inną funkcję.

Nota kredytowa to dokument, który ma na celu poinformować odbiorcę o umorzeniu danej należności. Jest wiele sytuacji, w której wymagane jest wystawienie takiej noty. Może to być na przykład sytuacja, gdy dostawca danych dóbr odbiera sprzedane towary od kupującego, również może być wystawiona w wypadku błędu na fakturze czy uszkodzenia towaru. W głównej mierze są to wszystkie te czynności, których efektem jest minimalizacja zobowiązań na rachunku i zawsze zawierają kwotę ujemną.

Natomiast nota debetowa działa odwrotnie. To nabywca wystawia taką notę w wypadku, gdy znajdują się niezgodności na fakturze wynikające z zbyt dużego obciążenia konta lub wymaganych dopłat. Oznacza to, że nota debetowa to minimalizacja należności na kontach i zawsze zawiera kwotę dodatnią.

Ważnym jest, że to sprzedawca nabywcy wystawia notę kredytową, a nabywca sprzedawcy notę debetową.