Na czym polega ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu. Z tej formy opodatkowania korzystać mogą przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub jawną.

Opodatkowanie ryczałtem jest skierowane przede wszystkim do podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów. Forma ta jest najbardziej opłacalna wtedy, gdy przedsiębiorca nie ponosi dużych kosztów uzyskania przychodu.

Formę tę mogą wybrać takie właściciele, którzy nie przekroczyli kwoty 250 tysięcy euro z tytułu osiąganych przychodów. Kwota podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzonej firmy. Obecnie obowiązujące stawki ryczałtu wynoszą 20%,17%,10%,8,5%,5,5%, 3% i 2%.

Do zalet ryczałtu zaliczyć można łatwą księgowość, niewysokie stawki podatku i możliwość rozliczenia w okresach kwartalnych.

Ryczałt ewidencjonowany i VAT to dwa różniące się od siebie podatki. Pierwszy z nich jest podatkiem dochodowym, natomiast VAT to opłata od usług i towarów. Przedsiębiorca może być zarówno ryczałtowcem, jak i płatnikiem VAT. Opłacalność tych rozwiązań zależy od charakteru prowadzonej jednostki gospodarczej, a także wysokości przychodu.

Co to jest ryczałt ewidencjonowany