Mama 4 plus

Mama 4 plus to nowe świadczenie wypłacane od 1. marca 2019 roku. Program inaczej nazywany jest emeryturą matczyną. Przysługuje on matkom co najmniej czwórki dzieci, które ze względu na ich wychowywanie zrezygnowały z zatrudnienia bądź w ogóle go nie podjęły, przez co nie były w stanie samodzielnie wypracować sobie emerytury.

Emerytura matczyna wbrew nazwie może przysługiwać również ojcom, w przypadku, gdy matka dzieci zmarła bądź je porzuciła w związku z czym to oni przejęli nad nimi opiekę.

Emerytura matczyna wynosi 1100 złotych brutto, a więc tyle co minimalna emerytura. Kwota ta będzie co roku waloryzowana. Jeżeli jakaś osoba wypracowała emeryturę niższą niż minimalna i spełnia wymagania programu, wówczas otrzyma wyrównanie kwoty do wartości emerytury minimalnej.

Emerytura matczyna nie jest świadczeniem przyznawanym z mocy prawa, co oznacza, że aby je otrzymać należy o nie zawnioskować.
W tym celu do ZUS należy złożyć następujące dokumenty:
– wniosek o świadczenie uzupełniające,
– oświadczenie o sytuacji osobistej,
– akty urodzenia dzieci,
– numery PESEL dzieci,
– inne dokumenty mogące mieć wpływ na otrzymanie świadczenia np. oświadczenie o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego oraz zaświadczenie potwierdzające rodzaj i wysokość pobieranych świadczeń.