Księgowość dla P.S.A.

gru 07 2021
admin

Prowadzenie księgowości prostej spółki akcyjnej może okazać się wyzwaniem, jeżeli chcemy to robić samemu. P.S.A. jest podmiotem, który ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Wynika to z faktu, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjne oraz prosta spółka akcyjna z góry nakłada właśnie rodzaj prowadzenia księgowości.

Oznacza to zatem, że w prowadzenie księgowości prostej spółki akcyjnej trzeba wprowadzić księgi rachunkowe, czyli:

  • dziennik, służący do zapisywania operacji gospodarczych,
  • konta księgi głównej, czyli zapisywanie tych zdarzeń, które uprzednio pojawiły się w dzienniku,
  • konta ksiąg pomocniczych, czyli uszczegółowienie wszystkich tych zapisów, które pojawiły się w księdze głównej. Prowadzi się je dla ewidencji analitycznej,
  • zestawienie obrotów i sald księgi głównej 
  • zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych
  • wykaz składników aktywów i pasywów

Z powodu znaczącej ilości dokumentacji, w wypadku księgowości dla prostej spółki akcyjnej, warto zasięgnąć pomocy biura rachunkowego. Pozwoli to uniknąć błędów czy niepotrzebnych kar.