Księgowość, czy rachunkowość?

Wiele osób pojęcie księgowości i rachunkowości traktuje jako synonim. Tymczasem mimo, iż zagadnienia te są ze sobą ściśle powiązane znaczą coś innego, dlatego też nie należy stawiać między nimi znaku równości. Zastanówmy się zatem jakie są różnice pomiędzy tymi terminami.

Księgowość to znacznie węższe zjawisko wchodzące w skład pojęcia szerszego jakim jest właśnie rachunkowość.

Księgowość to element składowy rachunkowości, będący jej częścią rejestracyjną. Zajmuje się zapisem wszelkich działań gospodarczych, które odbyły się w danej firmie. Ujmuje on zatem wszystko co firma kupiła, sprzedała, zainwestowała, przeznaczyła na wynagrodzenia pracownicze itd.

Rachunkowość z kolei stanowi rozbudowany system zapisu zdarzeń gospodarczych i operacji niezbędnych do otrzymania rzetelnych informacji ekonomicznych.

Księgowość stanowi niezwykle ważny aspekt techniczny rachunkowości. Można zatem wyciągnąć wniosek, iż księgowość ma charakter ściśle techniczny, podczas gdy rachunkowość bardziej teoretyczny.