Księga przychodów i rozchodów

W księgowości uproszczonej, korzystnej dla mniejszych przedsiębiorstw, wyróżnia się trzy rodzaje prowadzenia rachunkowości: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz księgę przychodów i rozchodów. Ten artykuł przybliży nieco temat ostatniej z nich.

Księga przychodów i rozchodów to sposób prowadzenia księgowości, który przysługuje osobom fizycznym, które prowadzą działalność pozarolniczą, a ich forma opodatkowania to zasady ogólne lub podatek liniowy. KPiR jest też wymagana w przypadku spółek i osób, których dochód netto nie przekroczył w poprzednim roku równowartości 2 mln euro.

Księga przychodów i rozchodów powinna być założona pierwszego dnia prowadzenia działalności lub 1 stycznia. Podatnik ma obowiązek zgłoszenia prowadzenia KPiR naczelnikowi Urzędu Skarbowego do 20 dni od jej założenia. Od podatnika zależy, czy zdecyduje się na prowadzenie księgi w sposób tradycyjny, czy elektroniczny. Kolejną możliwością jest powierzenie księgowości uproszczonej biuru rachunkowemu – zazwyczaj takie biura oferują dodatkowo inne usługi, jak na przykład.

W księdze, prowadzonej starannie i rzetelnie, powinny znaleźć się wszelkie zyski, straty i wydatki firmy, najlepiej w porządku chronologicznym lub w formie tabeli. Utrzymanie przejrzystości pozwoli na bieżąco kontrolować sytuację finansową przedsiębiorstwa.