Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów to wydatki, jakie ponosi przedsiębiorca w celu zdobycia przychodu z danego źródła. W ustawach podatkowych nie znajdziemy określonego tego, co dokładnie można uznać za koszt uzyskania przychodów. Zawierają jednak katalog wydatków, których za nie uznać nie możemy.

Uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu podatnik musi wykazać jego ścisłe powiązanie z prowadzoną działalnością gospodarczą, a konkretnie z jego wpływem na wysokość osiągniętych przychodów.

Koszty uzyskiwania przychodów ponoszą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, a także podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Podatnik może zakwalifikować wydatek do kosztów uzyskania przychodów jeżeli:
– jest on racjonalnie i gospodarczo uzasadniony,
– istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydatkami, a przychodami osiąganymi obecnie bądź w przyszłości,
– nie znajduje się na liście wydatków niemogących zostać zakwalifikowanymi do kosztów uzyskania przychodów (art. 234 ustawy),
– jest odpowiednio udokumentowany.