Kiedy nie musimy płacić Funduszu Pracy?

Fundusz Pracy to instytucja, której celem jest łagodzenie skutków bezrobocia. Obecnie budżet funduszu to składki płacone przez pracodawców oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Pieniądze te przeznacza się m.in. na zasiłki dla bezrobotnych, finansowanie robót publicznych, szkolenia i kursy dla osób pozostających bez zatrudnienia czy badania rynku pracy. Wysokość składki na fundusz pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru stawki.

Osoby prowadzące jednoosobowe firmy oraz pracodawcy są co do zasady zobowiązani do opłacania składek na fundusz pracy. Od tej reguły istnieją wyjątki. Składki na fundusz pracy nie trzeba płacić:

  • jeśli miesięczna pensja pracownika wynosi mniej niż wynagrodzenie minimalne,
  • jeśli zatrudniony na podstawie umowy o pracę mężczyzna ma skończone 60 lat, a kobieta 55 lat,
  • w przypadku, gdy pracownik ma ukończone 50 lat, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a bezpośrednio przed zatrudnieniem był zarejestrowany jako bezrobotny dłużej niż 30 dni,
  • w ciągu pierwszych dwóch lat prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • jeśli pracownik powraca do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
  • gdy w firmie pracownicy są zatrudnieni jedynie na podstawie umowy-zlecenie.