Kiedy można anulować fakturę?

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą wystawiają wiele faktur. Czasami dochodzi do sytuacji, w której dokument ten powinien zostać anulowany. Kiedy więc można anulować fakturę?

W przepisach prawa nie istnieje pojęcie “anulowanie faktury”. W przypadku błędów na fakturze, sprzedawca towarów lub usług ma obowiązek wystawić fakturę korygującą.

W praktyce dopuszcza się jednak anulowanie faktury – jest to umowne pojęcie, które wykształciło się w rzeczywistości gospodarczej i ukształtowane jest przez wyroki sądu oraz interpretacje podatkowe.

Anulowanie faktury jest możliwe w przypadku, gdy:
– nie doszło do faktycznej sprzedaży towarów lub wykonania usług oraz
– faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego.

W praktyce, anulować fakturę można wtedy, gdy została ona wystawiona na podstawie złożonego zamówienia, ale nie zdążyła zostać wysłana do klienta, gdyż ten wcześniej zrezygnował z zakupu.

Dla porządku w dokumentacji księgowej, oba egzemplarze anulowanej faktury należy przekreślić oraz nanieść na nie adnotację “anulowano”. Można również na odwrocie opisać, z czego wynikało anulowanie.