Karta podatkowa

Karta podatkowa stanowi jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej. Jest to najprostsza forma opodatkowania, a na skorzystanie z niej mogą zdecydować się zarówno indywidualni przedsiębiorcy, jak i osoby działające pod postacią spółki cywilnej.

Karta podatkowa polega na obowiązku comiesięcznego odprowadzania podatku w stałej kwocie. Zazwyczaj jest ona niewielka i nie zależy od wysokości osiąganego dochodu.

Stawka karty podatkowej jest uwarunkowana rodzajem prowadzonej działalności, liczbą mieszkańców gminy na terenie której prowadzona jest działalność oraz ilością zatrudnionych pracowników.

Zasadniczą wadą karty podatkowej jest fakt, że w momencie, gdy firma nie osiągnie zysku bądź, gdy poniesie stratę – przedsiębiorcy nadal będą zobowiązani do zapłaty podatku. Co więcej, straty tej nie można rozliczyć w latach kolejnych. Karta podatkowa nie daje również możliwości oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy w związku z czym kwestia udzielenia mu kredytu bądź pożyczki może być niezmiernie utrudniona.

Jednak od 2022 roku z opodatkowania kartą podatkową mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę przed 31.12.2021 roku.

 


📜 Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego w Warszawie:
▸ profesjonalne prowadzenie księgowości (pełna księgowość, uproszczona księgowość)
▸ obsługa kadrowo-płacowa
▸doradztwo podatkowe
▸ rejestracja spółek
▸ wirtualne biuro Warszawa
▸ aktualizacja danych KRS