JPK_VDEK

Od 1. stycznia 2019 roku przedsiębiorcy mogą składać sprawozdania i deklaracje podatku VAT w dwóch wersjach:
1) tradycyjnie jak miało to miejsce do tej pory, a więc osobno VAT-7 lub VAT-7K i JPK_VAT,
2) w jednym pliku JPK_VDEK.

JPK_VDEK ma na celu zastąpić wysyłkę VAT i w efekcie być jedyną łączną metodą raportowania transakcji opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Plik ten ma zawierać nie tylko podsumowanie kwot obrotów i transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, ale także załączniki w formie ewidencji sprzedaży oraz zakupu, w których muszą pojawić się wszystkie transakcje, które przeprowadza dana jednostka w pewnym określonym okresie sprawozdawczym.

W przypadku potrzeby wprowadzenia korekty, konieczne będzie wysłanie nowego pliku JPK_VDEK. Oznacza to, że każdy błąd będzie wiązał się z potrzebą wysyłki nowej wersji pliku.

W 2019 roku prawdopodobnie zostaną połączone kolejne deklaracje rozliczeniowe, do których należą VAT-27 oraz VAT-UE.

Wprowadzenie pliku JPK_VDEK spowodowało zlikwidowanie kwartalnej formy rozliczeń. Podatek ma być regulowany w tych samych okresach sprawozdawczych, w których ma dojść do raportowania za pomocą JPK_VDEK.