JPK_VAT

Ten typ JPK zawiera informacje identyfikujące podatnika oraz dane dotyczące dokumentów sprzedażowych i zakupowych.
JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży.

WAŻNE!
Dane w JPK_VAT muszą być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.
Trzeba pamiętać o tym, że złożenie JPK-VAT nie zwalnia z obowiązku składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.

JPK_VAT należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Za niewypełnienie podatkowej powinności grożą sankcje.