Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny to księgi oraz dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w formacie xml przekazywane organom podatkowym na ich żądanie. Zanim jednak Urząd Skarbowy poprosi podatnika o przekazanie danego pliku, podatnik zobowiązany jest do jego generowania oraz przechowywania.

Korzyści wynikłe z wprowadzenia JPK:

– odstąpienie od wydruków papierowych,
– otrzymanie danych w formacie, które umożliwiają ich szybką analizę,
– automatyzacja procesu,
– ułatwienie pracy audytorom,
– szybsza i skuteczniejsza kontrola podatkowa.

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego

  1. Księgi rachunkowe (JPK_KR) zawiera dane dotyczące kont, bilansów, obrotów, itd..
  2. Wyciąg bankowy (JPK_WB) zawiera informacje dotyczące używanych w firmie wyciągów bankowych.
  3. Magazyn (JPK_MAG) odnosi się do ruchu towarów i materiałów w magazynie.
  4. Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) obejmuje ewidencję sprzedaży i zakupu VAT.
  5. Faktura VAT (JPK_FA) obejmuje faktury sprzedażowe.
  6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) obejmuje spis z natury, koszty uzyskania przychodów oraz dochód.
  7. Ewidencja przychodów (JPK_EWP) zawiera następujące dane datę wpisu, datę uzyskania przychodu, numer dowodu, kwotę przychodu, przychodu ogółem.