Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy podczas tradycyjnej rejestracji spółki?

Jednym z błędów osób składających wnioski papierowe są braki co do ilości załączników. Przed złożeniem wniosku warto nawet kilka razy sprawdzić czy załączyliśmy wszystkie potrzebne dokumenty, w tym dokumentację od zagranicznej spółki, jeśli taka jest naszym wspólnikiem. Zdarza się też, że osoby składające wniosek zapominają o uiszczeniu opłat albo nie załączają dowodu ich dokonania. Należy bowiem pamiętać, aby przed złożeniem wniosku wnieść opłatę sądową w wysokości 500 zł oraz opłatę w związku z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym o wartości 100 zł. Zdarza się, że złożone wnioski mają niekompletne lub nieprawidłowe dane. Szczególnie uwagę należy zachować przy wpisywaniu adresu siedziby spółki, a także danych osobowych wszystkich wspólników i członków zarządu, ich adresów oraz numerów identyfikacyjnych. 

Typowym błędem zakładających spółki z o.o. w trybie tradycyjnym jest również wpisanie do wniosku danych na temat sposobów reprezentacji, które są niezgodne z umową spółki. Kolejnymi punktami na liście błędów, na które należy zwrócić uwagę jest błędna klasyfikacja branżowa PKD oraz obecność w zarządzie spółki osób karanych. 

Wniosek o wpis spółki do KRS trzeba złożyć w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla siedziby spółki, a nie ze względu na adres zameldowania osób zakładających przedsiębiorstwo. Istotne jest, aby od zawiązania spółki do jej zarejestrowania nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy, ponieważ w przeciwnym wypadku firma ulega rozwiązaniu i aby prowadzić działalność, konieczne będzie ponowne zawarcie umowy spółki.