Jak rozliczyć fakturę za przejazd taksówką?

Aby faktura za przejazd taksówką mogła zostać wliczona w koszty, musi istnieć związek między przejazdem, a prowadzoną działalnością. Taksówką można zatem jechać na spotkanie z klientem, do urzędu lub na dworzec w celu wyjazdu na delegację. Jeżeli wykorzystujemy taksówkę do celów związanych z działalnością, to podczas ewentualnej kontroli nasza firma nie będzie miała problemów, gdyż jest to jak najbardziej legalne.

Należy pamiętać, że przejazd taksówką musi zostać odpowiednio udokumentowany w księdze przychodów i rozchodów. Zgodnie z zasadami podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podstawą zapisu wydatku w KPiR mogą być jedynie faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne. Oznacza to, że paragony, które wydawane są przez taksówkarzy nie mogą stanowić dokumentu na podstawie którego zostaną wpisane do KPiR. Jeżeli chcemy wliczyć przejazd taksówką do kosztów uzyskania przychodów konieczna jest faktura lub paragon z numerem NIP nabywcy. Istnieje też możliwość korzystania z usług jednego taksówkarza i na koniec miesiąca wystąpienie do niego o wystawienie jednej, zbiorczej faktury za wszystkie usługi z danego miesiąca.