Indywidualna interpretacja podatkowa

Indywidualna interpretacja podatkowa udzielana jest przez Krajową Informację Skarbową. Pozwala na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania w kwestii podejmowanych działań w zakresie prawa podatkowego.

Wniosek o wydanie interpretacji może zostać złożony przez:
– osobę fizyczną,
– osobę prawną,
– inny podmiot (np. stowarzyszenie, fundacja),

Osoba, która chce uzyskać indywidualną interpretację zobowiązana jest do złożenia wniosku, w którym szczegółowo opisze sytuację, przedstawi swoje wątpliwości oraz przedstawi własne stanowisko.

Jeżeli we wniosku będą błędy to urząd wezwie osobę składającą do poprawienia ich w podanym terminie.

Czas oczekiwania na wydanie interpretacji wynosi 3 miesiące.
Jeśli interpretacja nie zostanie wydana w ustawowym terminie, będzie to oznaczać, że stanowisko przedstawione przez Ciebie we wniosku jest prawidłowe. Będzie to tzw. interpretacja milcząca.