I rata odpisu na ZFŚS do końca maja

31 maja 2019 to termin, do którego powinni zastosować się pracodawcy przekazujący co najmniej 75% odpisu podstawowego na rachunek funduszu.

Warto zaznaczyć, że pracodawcy, którzy utworzyli fundusz dobrowolnie, środki na jego działalność mogą przekazać w innym dowolnie ustalonym terminie, przy czym również na wyodrębnione konto funduszu.

W 2019 roku maksymalna podstawa odpisu na ZFŚS wynosi 3278,14 zł.

Do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zobowiązane są:

1. jednostki budżetowe bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników;
2. pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający przynajmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty a także zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – na wniosek organizacji związkowej.

Termin przekazania środków na rachunek funduszu:

1. do 31 maja – co najmniej 75% odpisów podstawowych,
2. do 30 września – pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające (np. na emerytów i rencistów – byłych pracowników, pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym).

Pracodawcy oczywiście mają możliwość przekazania całości kwoty na ZFŚS.