Fundusz Pracy

Opłacając comiesięczne składki ZUS, przedsiębiorcy mają również obowiązek regulowania składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami, wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru składki.

Co to jest Fundusz Pracy i jakie ma zadania?

Jest to instytucja działająca w Polsce od 1 stycznia 1990 r. Głównym zadaniem jest łagodzenie skutków bezrobocia w naszym kraju poprzez finansowanie zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i rozmaitych programów aktywizacji zawodowej.

Fundusz Pracy jest finansowany ze składek przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracodawców, czyli firm zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę. Istnieją również zwolnienia z tego obowiązku. Składek na Fundusz Pracy nie muszą płacić:

  • przedsiębiorcy w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności, czyli korzystający z tzw. preferencyjnego ZUS-u,
  • pracodawcy, jeśli pracownik zarabia mniej niż równowartość najniższej krajowej, za pracowników, którzy ukończyli 55 lub 60 lat oraz za pracowników, którzy powracają do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.