Formy księgowości tradycyjnej

Odpowiednio prowadzona księgowość sprawia, że przedsiębiorcy mogą samodzielnie podejmować decyzje przynoszące wiele korzyści. Wyróżnienie biznesu na rynku jest celem każdego właściciela firmy.

Wielu przedsiębiorców decyduje się na księgowość prowadzoną zdalnie. Umożliwia to pełną kontrolę firmy.

Mimo popularności księgowości prowadzonej za pośrednictwem Internetu nadal duża grupa osób korzysta z form księgowości tradycyjnej.

Jakie wyróżniamy rodzaje?
1. FORMA TABELARYCZNA
Połączenie księgi głównej (zbiór kont syntetycznych) oraz dziennika księgowego.

2. FORMA REJESTROWA
Stosowana do księgowania operacji masowych w przypadku występowania wielu dowodów księgowych tego samego rodzaju. Podstawowym urządzeniem jest rejestr odzwierciedlający przebieg operacji w czasie.

3. FORMA PRZEBITKOWA
Opiera się na prowadzeniu kart kontowych. Pozwala stosować wygodny podział pracy warunkujący możliwość zakładania wielu kont. Może być prowadzona z zastosowaniem maszyn księgujących.