Faktura wewnętrzna

Faktura wewnętrzna to szczególny rodzaj dokumentu potwierdzający zaistniałe zdarzenie gospodarcze, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, mimo że nie stanowi ono typowej dostawy towarów czy świadczenia usług. Faktura wewnętrzna nie trafia do obiegu handlowego, gdyż nie posiada odbiorcy z zewnątrz. Wystawiana jest ona w jednym egzemplarzu dla podatnika, aby mógł on odliczyć sobie podatek dochodowy VAT, a następnie rozliczyć go w deklaracji podatkowej.

Do grudnia 2012 roku faktura wewnętrzna była dokumentem wystawianym w przypadku takich czynności jak:
– dostawa i świadczenia usług,
– dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,
– wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
– świadczenia usług, dla której podatnikiem jest nabywca,
– świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca,
– udokumentowanie zwróconych kwot dotacji.

Mocą ówczesnych przepisów prawnych fakturę wewnętrzną wystawiono w jednym egzemplarzu i pozostawała ona w rękach podatnika wystawiającego ten dokument.

Najważniejsze elementy faktury wewnętrznej:
– numer dokumentu oraz datę sprzedaży towaru,
– dane sprzedawcy,
– dane nabywcy,
– cena jednostkowa netto towaru lub usługi,
– zbiorcza wartość sprzedaży netto,
– kwota brutto: należność ze sprzedaży ogółem wraz z należnym podatkiem,
– kwota podatku ogółem z podziałem na poszczególne stawki podatku.

Od 2014 roku w przepisach nie ma już mowy o fakturze wewnętrznej. Decyzja o rezygnacji z tych faktur spowodowana była ich niezgodnością z przepisami Unii Europejskiej, które nie przewidują możliwości wystawienia tego typu dokumentów.