Faktura i jej rodzaje

Wystawianie i otrzymywanie faktur to podstawowy obowiązek związany z prowadzeniem firmy. Za pomocą faktur dokumentowane są transakcje, na podstawie których prowadzi się rozliczenia firmowe. Najpopularniejszą fakturą w obrocie prawnym jest faktura VAT. Przedsiębiorca jednak może natknąć się na wiele innych rodzajów.

Oto kilka najczęściej spotykanych faktur:

1. Faktura VAT – potwierdza sprzedaż towaru bądź wykonanie usługi. Wystawia się ją do 15 dni od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź dostarczono towar.

2. Faktura uproszczona – odnosi się do transakcji, których wartość nie przekroczyła równowartości 100 euro. Dokumentu tego nie można wystawić dla dostawców towarów i świadczenia usług na rzecz firm pochodzących z Unii Europejskiej.

3. Faktura VAT marża – dokument ten nie posiada kwoty podatku VAT, dlatego też jej nabywca nie może danego podatku odliczyć. Na fakturze tej musi znajdować się rodzaj działalności, której ona dotyczy.

4. Faktura VAT RR – dotyczy transakcji prowadzonych z rolnikami zryczałtowanymi. Wystawia ją osoba, która kupuje towar od rolnika.

5. Faktura pro forma – nie stanowi dokumentu księgowego. Jest to rodzaj informacji o ocenie towaru lub usługi. Nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wystawienia właściwej faktury.