E-zwolnienia chorobowe

Zwolnienia lekarskie (L4) w formie papierowej przeszły do lamusa. Zostały zastąpione przez nowoczesne e-zwolnienia. Zmiany te weszły w życie w lipcu 2018 r.. Zmiany te objęły wszystkich płatników, bez względu na to, ilu zatrudnia się pracowników.

Na samym początku e-zwolnienia dotyczyły tylko i wyłącznie pracodawców, którzy zgłaszali więcej niż 5 ubezpieczonych. Wówczas byli zobowiązani do założenia profilu informacyjnego płatnika, na który trafiały elektroniczne wersje zwolnień lekarskich, które zostały przyznane pracownikom.

By móc założyć profil, należało wejść na stronę, wypełnić odpowiedni formularz, a następnie potwierdzić swoją tożsamość, co można zrobić na 4 sposoby:
– osobiście w jednostce ZUS-u,
– elektronicznie przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego,
– poprzez profil zaufany,
– poprzez system bankowości elektronicznej.

Mimo, iż mniejsi przedsiębiorcy nie są zobowiązani do zakładania profilu informacyjnego, warto go posiadać, ponieważ przedsiębiorca posiadający taki profil, szybciej otrzymuje informację o zwolnieniu danego pracownika. Nie jak było do tej pory – sprawdzając czy pracownik dostarczył do siedziby firmy zwolnienie w ciągu 7 dni, jak również nie musi przekazywać go do ZUS-u.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

Przeczytaj również: Zgłoszenie członka rodziny zatrudnionego do ZUS.