E-doręczenia księgowość

Prowadzenie księgowości spółki wiąże się z szeregiem obowiązków, jakie ciążą na osobach w organach zarządczych. Bez względu na rozmiar firmy zadania te pochłaniają sporo czasu, a ciągle zmieniające się przepisy prawne, księgowe i podatkowe nie ułatwiają przedsiębiorcom zadania. Nowe narzędzia e-doręczenia księgowość stanowić będzie kolejny obowiązek właścicieli firm i innych jednostek.

Cyfryzacja administracji urzędowej w Polsce w ostatnim czasie robi ogromne postępy. Skrzynka elektronicznych doręczeń ma stanowić kolejne rozwiązanie, które pozwoli na sprawniejszą i łatwiejszą komunikację między administracją państwową, a jednostkami nieadministracyjnymi np. spółkami.

Prowadzenie księgowości spółki dzięki e-doręczeniom stanie się nieco łatwiejsze. Skrzynka pozwoli na wysyłanie z urzędowym potwierdzeniem odbioru pism do urzędów, ale także na otrzymywanie urzędowych pism i ich archiwizację w programie.

Skrzynka do e-doręczeń to nie zwykły adres e-mail, a specjalistyczny indywidualny adres poczty elektronicznej obsługiwany przez dostawcę usług zaufania.

Korzystać z e-doręczęń od 5 lipca 2022 roku będą musiały organy administracyjne oraz nowe jednostki, rejestrujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Inne już wpisane do KRS podmiotu obowiązek ten respektować będą zobowiązane od 1 października 2022 roku. Firmy wpisane do CEIDG korzystać z e-skrzynki będą musiały dopiero od 1 października 2026 roku.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy na prośbę Klientów oprócz usługi prowadzenie księgowości spółki świadczą również pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku o adres do e-doręczeń oraz w jego aktywacji.