Dokumentacja pracownicza

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Dotyczy to jednak tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Dokumentacja pracownicza składa się z:
– dokumentacji osobowej – są to przede wszystkim akta osobowe pracownika, ale także ewidencje, kartoteki, rejestry i wykazy,
– dokumentacji płacowej – to dokumenty, które dotyczą wypłacanego wynagrodzenia.

Bez względu na to ile pracowników zatrudnia pracodawca, dla każdego z nich musi założyć i prowadzić osobne akta osobowe. Wiele firm posiada działy kadrowe zajmujące się tego typu dokumentacją.

Niewypełnienie tego obowiązku bądź narażenie danych dokumentów na zniszczenie lub uszkodzenie jest wykroczeniem, za które przedsiębiorcy grozi kara grzywny od 1 000 do nawet 30 000 złotych.

Dokumentacja pracownicza musi być prowadzona w formie pisemnej. Aktualne przepisy nie dają możliwości, aby prowadzić ją wyłącznie w formie elektronicznej, trwają jednak pracę nad zmianą prawa w tym zakresie.