Czynny żal

Podczas prowadzenia firmy przedsiębiorca ma szereg różnych obowiązków. Czasem może dojść do sytuacji, gdy o czymś zapomni i nie dochowa wszystkich terminów. Wówczas może złożyć czynny żal.

Do złożenia czynnego żalu jesteśmy uprawnieni, gdy spóźnimy się ze złożeniem rocznej bądź miesięcznej deklaracji podatkowej. Czynny żal został opisany w Kodeksie Karnym Skarbowym. Przede wszystkim znajdziemy w nim informację, iż będzie on skuteczny wyłącznie jeżeli przedsiębiorca jako pierwszy wykryje swój błąd.

Definicja czynnego żalu brzmi następująco:
Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Nie wystarczy jednak napisać czynnego żalu. Konieczne jest przekazanie go do Urzędu Skarbowego pocztą lub osobiście.

Przeczytaj także: Podatek VAT