Czynny żal za niezarejestrowanie w CRPA

Jutro mija termin rejestracji podmiotów gospodarczych w nowym rejestrze – Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.
Obowiązek ten spoczywa na właścicielach podmiotów, które:

– prowadzą działalność jako pośredniczce podmioty gazowe lub węglowe,
– prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
– zużywają zwolnione od akcyzy wyroby akcyzowe takie jak np. gaz LPG do celów grzewczych, ale nie prowadzą działalności gospodarczej,
– zostały zobowiązane do uzupełnienia zgłoszenia o dane dotychczas niewymagane.

Jeśli przedsiębiorca, z jakiegoś powodu zaniecha zgłoszenia do CRPA lub zgłosi się po terminie, powinien tak zwany czynny żal i niezwłocznie złożyć do rejestru stosowny wniosek
. Czynny żal, czyli dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych, należy złożyć papierowo lub elektronicznie, naczelnikowi urzędu skarbowego, zajmującego się sprawami akcyzy.