Czym jest podatek katastralny?

Podatek katastralny to jeden ze sposobów opodatkowania nieruchomości. Aby go wyliczyć, ustalić należy wysokość podatku, która uzależniona jest od wartości katastralnej nieruchomości.
Mówiąc prościej – im większa wartość danej nieruchomości, tym większa będzie kwota świadczenia zapłaconego na rzecz państwa.

Taka forma opodatkowania występuje między innymi w Wielkiej Brytanii, Litwie, Łotwie Austrii itp. W Polsce nie ma wprowadzonego podatku katastralnego, ponieważ zastępuje go podatek od nieruchomości. Aspektem, który odróżnia te dwa podatki od siebie jest sposób wyliczenia taksy. Jako podstawę do wyliczenia wartości podatku należy potraktować wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę. W takiej sytuacji im większe położenie czy forma zabudowania, tym większy podatek należy opłacić. Wyliczane świadczenie na podstawie wartości skutkuje między innymi tym, że największe podatki opłacają właściciele zabytkowych budynków położonych w prestiżowych lokalizacjach.

Temat podatku stanowi jedną z najbardziej poruszanych kwestii przez polityków. Mimo deklaracji o nie wprowadzaniu nowego rodzaju świadczenia, eksperci są zdania, że prędzej czy później podatek ten zostanie wprowadzony.