Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych będą dokonywane na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego. 

Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:

  • sumę kontrolną,
  • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku,
  • identyfikator podatkowy.

Aby sprawdzić swój indywidualny rachunek podatkowy należy skorzystać z Generatora mikrorachunku podatkowego. Mikrorachunek można sprawdzić dowolną ilość razy w każdym miejscu i czasie korzystając m.in. z telefonu. W tym celu należy podać swój identyfikator podatkowy:

  • PESEL,
  • NIP.

Wpłaty na mikrorachunek podatkowy mają dotyczyć wybranych podatków takich, jak:

  • PIT,
  • CIT,
  • VAT.

Dodatkowo mikrorachunki mają obejmować także niepodatkowe należności budżetowe.