Czym jest Biała Lista Podatników?

Biała Lista Podatników – elektroniczny wykaz przedsiębiorców, który zaczął działać 1 września 2019 roku. Jego celem jest skuteczne oraz szybkie weryfikowanie kontrahentów. Jest następstwem wcześniej funkcjonujących list podatników VAT:
a) zarejestrowanych,
b) niezarejestrowanych,
c) wykreślonych z rejestru VAT oraz
d) przywróconych do rejestru VAT.

Obecna Biała Lista Podatników obejmuje podmioty, które:
– nie zostały wpisane, bądź zostały wykreślone z rejestru jako podatnicy VAT,
– są zarejestrowane jako podatnicy VAT, bądź przywrócono ich rejestrację jako podatnika VAT.

Celem owej listy jest posiadanie spisu numerów kont bankowych podmiotów gospodarczych na które dokonywane będą przelewy przez kontrahentów. Prócz tych danych znajdują się tam również informacje takie, jak:
– nazwa firmy/imię i nazwisko,
– numer NIP
– numer REGON,
– numer PESEL,
– numer KRS,
– adres siedziby firmy,
– adres miejsca prowadzenia działalności,
– dane osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu,
– dane prokurentów i wspólników.

Wykaz ten został udostępniony w CEiDG, jak również w biuletynie Ministerstwa Finansów.

Informacje zaczerpnięte ze strony Biura rachunkowego In-nova.