Czy umowa zlecenie wyklucza dodatek solidarnościowy?

Czym jest dodatek solidarnościowy? Czy można skorzystać z niego bez względu na formę zatrudnienia oraz stosunek pracy? Czy umowa zlecenie wyklucza dodatek solidarnościowy?

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie możliwości pobierania dodatku solidarnościowego.

Czym jest dodatek solidarnościowy? Na wstępie warto zaznaczyć, że mogą z niego skorzystać osoby bezrobotne, które utraciły pracę z powodu COVID-19 po dniu 15 marca 2020 roku. Wysokość dodatku solidarnościowego wynosi 1400 zł miesięcznie. Kwota jest wypłacana maksymalnie przez 3 miesiące (od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.)

W tym miesiącu pozostała ostatnia wypłata dodatku.

Ogólna zasada mówi o tym, że dodatek można otrzymać najwcześniej za miesiąc złożenia wniosku.

Osoby pobierające dodatek solidarnościowy, które w tym czasie zawarły stosunek pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę zobowiązane są do poinformowaniu ZUS o podjęciu pracy. Powodem tego jest fakt, że tego rodzaju umowy stanowią tytuł do ubezpieczenia społecznego.

W przypadku, gdy w danym miesiącu osoba podejmie pracę na podstawie zlecenia, to będzie jeszcze miała prawo do dodatku za ten miesiąc. ZUS wstrzyma wypłatę od kolejnego miesiąca.

Warto podkreślić, że w przypadku umowy o dzieło nie zostaje wstrzymana wypłata dodatku solidarnościowego.