Czy można nie płacić składki zdrowotnej do ZUS?

Składka zdrowotna to obowiązkowe świadczenie dla każdej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi ZUS na start również mają prawo do opłacania tej składki.
Czy jednak w tej kwestii istnieją jakieś zwolnienia?

Zwolnienie ze składki zdrowotnej dotyczy:

  • osób niepełnosprawnych, które posiadają specjalne orzeczenie, uzyskują przychody niższe niż 50% minimalnej emerytury i stosują kartę podatkową.
  • emerytów i rencistów, którzy pobierają rentę brutto w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie, uzyskują przychody z działalności niższe niż 50% minimalnej emerytury i rozliczają się w formie karty podatkowej.

W deklaracji ZUS DRA przedsiębiorca wpisuje podstawowy wymiar składki zdrowotnej. Z kolei w miejscu, gdzie podaje się wysokość składki zdrowotnej – wpisać należy 0,00 złotych. Jeżeli podatnik przestanie spełniać jedno z warunków zwolnienia, wówczas w deklaracji wpisuje się normalną, w danym roku obowiązującą kwotę minimalnej składki.

Zwolnienie z tytułu składki nie dotyczy jedynie samego przedsiębiorcy, ponieważ wraz z nim zwolnieni mogą zostać także członkowie jego rodziny.