Co znajdzie się w nowym JPK_VAT?

Przedsiębiorco, czy słyszałeś o nowym wzorze JPK_VAT?

Jak się okazuje, będzie on podzielony na dwie części, a mianowicie:
– część deklaracyjna, która będzie zawierać dane takie, jak dane identyfikacyjne podatnika oraz okres za jaki składany jest dany plik. Owa część będzie również ujmowała rozliczenie podatku należnego i naliczonego, a także obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego, bądź samej kwoty zwrotu.
– część ewidencyjna, w której znajdą się informacje odnośnie rejestrów VAT (wskazanie miesiąca, kwartału oraz roku składanej ewidencji). Dodatkowo ujęty będzie cel składania ewidencji, informacja o tym czy jest to ewidencja pierwotna, czy korekta. Musi zostać ujęta ewidencja zakupu i sprzedaży, a także podział na stawki podatku VAT, dane odnośnie korekty podstawy opodatkowania, dane identyfikacyjne kontrahenta, datę dokonania transakcji oraz numer wystawionej faktury.

W razie pytań, bądź wątpliwości odnośnie nowego wzoru JPK_VAT, zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych konsultantów, którzy dołożą wszelkich starań, aby pomóc.