Co daje nam praca na etacie?

Praca na etacie to przede wszystkim pewność comiesięcznego wynagrodzenia na stabilnym poziomie i brak konieczności załatwiania wielu formalności urzędowych. Dodatkowo etat daje możliwość uczestnictwa w szkoleniach doskonalących nasze kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Pracodawca zajmuje się ich organizacją i pokrywa koszty z tym związane. Zaświadczenia bądź certyfikaty poświadczające ukończenie takich szkoleń będziemy mogli wykorzystać w przyszłości, starając się na przykład o nową posesję w innej firmie.

Niektóre organizacje realizują indywidualne plany rozwoju pracowników, otwierając im w ten sposób ścieżkę awansu zawodowego. Nie bez znaczenia jest również objęcie każdego zatrudnionego na etacie ubezpieczeniem chorobowym, dzięki czemu otrzymuje on część pensji w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Wiele osób zawiązuje w swoim miejscu pracy znajomości, które często wykraczają poza sferę zawodową i utrzymują się przez długie lata. Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowego doświadczenia, jak również sposobność nawiązywania trwałych kontaktów interpersonalnych to niewątpliwe walory pracy na etacie.