Cena nabycia i zakupu

Cena zakupu wraz z ceną nabycia oznaczają koszt, jaki został poniesiony w celu zakupienia jakiegoś składniku majątku. Jednakże pomimo podobnych nazw, mają one zupełnie inne zastosowanie.

Na cenę nabycia składa się cena zakupu, która dodatkowo jest poszerzona o wszystkie koszty dodatkowe. Mogą to być na przykład koszty transportu, załadunku, rozładunku czy samego ubezpieczenia transportu. Każda kwota, która została poniesiona w ramach zakupu danego towaru czy składnika majątku, zalicza się do ceny nabycia. To właśnie cenę nabycia używa się do określenia wartości początkowej środka trwałego.

Natomiast cena zakupu to koszt danego składnika majątku. Dodatkowo należy pamiętać, że na cenę zakupu także składa się cło, wszystkie rabaty i odpusty, podatek akcyzowy i tym podobne. Gdyż to nie zalicza się do kosztów poniesionych dodatkowo, a stanowi całość składnika majątku. Dla podatników, którzy zwolnieni są z VAT, cena zakupu stanowi wartość brutto towaru. Natomiast w wypadku czynnych podatników VAT jest to cena netto. Cenę zakupu można stosować w celu wyceny wyposażenia czy określania wartości przesunięć między firmami, które należą do tego samego podatnika.