Bezzwrotne dotacje dla firm

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty z powodu epidemii COVID-19 maja możliwość otrzymania kolejnej bezzwrotnej dotacji za grudzień 2020 oraz styczeń i luty 2021.

Dotacje przeznaczone są dla firm jednoosobowych, które odnotowały spadek przychodów minimum 40%. Możliwość z korzystania z nich jest wysoka, ponieważ skierowane są do 48 branż, które ograniczyły swoją działalność lub całkowicie jej zaprzestały.
Wniosek o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej na stronie Ministerstwa.
Dotacja będzie jednorazowa i będzie wynosiła 5 tysięcy złotych.
Warunki, jakie należy spełnić, aby ją otrzymać to:

1. wykazać, że na dzień 30 września 2020 roku prowadzili jedną z wymienionych niżej działalności według kodu PKD i nie była ona zawieszona;
2. osiągnąć minimum 40% stratę w przychodach za październik lub listopad 2020 roku, porównując z rokiem ubiegłym.

Przedsiębiorstwa jednoosobowe, które otrzymają dotację to między innymi:

– restauracje
– sprzedaż detaliczna sklepów: wyspecjalizowanych, obuwniczych, odzieżowych oraz prowadzona na straganach
– transport lądowy i pasażerski
– hotele i zakwaterowania
– produkcja filmów i nagrań
– działalność fotograficzna
– nauka języków obcych
– czy działalność muzeów