Autor: admin

rejestracja-spolki-w-24h

Spółka z o.o. w 24h

Mar 08 2021
admin

Założenie własnej firmy to skomplikowana procedura? Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty - Spółka z o.o. w 24h! Oferujemy sprawne i szybkie przeprowadzenie procedury rejestracyjnej firmy. W ramach usługi: - przygotujemy niezbędne dokumenty i formularze rejestracyjne, - złożymy dokumenty w…

PIT-28 do 1 marca 2021

Lut 15 2021
admin

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-28? W jakim terminie należy dopełnić tego obowiązku? Deklaracja PIT-28 składana jest przez podatników dokonujących rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: - osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od…

Bezzwrotne dotacje dla firm

Lut 05 2021
admin

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty z powodu epidemii COVID-19 maja możliwość otrzymania kolejnej bezzwrotnej dotacji za grudzień 2020 oraz styczeń i luty 2021. Dotacje przeznaczone są dla firm jednoosobowych, które odnotowały spadek przychodów minimum 40%. Możliwość z korzystania z nich jest…

Zmiany w CIT 2021

Sty 26 2021
admin

Rok 2021 dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych rozpoczął się od licznych zmian. Wprowadzono CIT do spółek komandytowych i części spółek jawnych, ustanowiono obowiązek sporządzania sprawozdań ze strategii podatkowej, jednak to nie wszystko. Dotychczas spółki komandytowej i jawne nie…

Stawki ryczałtu w 2021 roku

Sty 14 2021
admin

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych…

Czym jest Klasyfikacja Środków Trwałych?

Sty 04 2021
admin

Klasyfikacja Środków Trwałych to uporządkowanie w ramach pewnych schematów składników majątku. Muszą one być zatwierdzone jako środek trwały, co oznacza, że okres ich użytkowania musi wynosić co najmniej rok. Aby majątek mógł zaliczyć się do tych schematów, muszą to być…

Prowadzenie pełnej księgowości w Warszawie

Gru 16 2020
admin

Prowadzenie pełnej księgowości w Warszawie to usługa, która świadczona jest przez zespół doświadczonych osób, które dzięki swojej wiedzy oraz doświadczeniu mogą pomóc przedsiębiorcom w prawidłowym wypełnianiu obowiązków narzuconych przepisami Ustawy o Rachunkowości. Warto zaznaczyć, że często zdarza się sytuacja, gdy…

Spis z natury na dzień rozpoczęcia

Lis 29 2020
admin

Firma prowadząca ewidencję księgową na podstawie księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzać spis z natury: - na dzień 1 stycznia, - na koniec każdego roku obrotowego, - na dzień rozpoczęcia działalności, jeśli wypadnie w trakcie roku obrotowego, - w…

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Lis 09 2020
admin

Przepisy Ustawy o Rachunkowości jasno i konkretnie określają sposób ewidencji księgowej w formie ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorcy zobowiązani do tej formy prowadzenia księgowości (sprawdź kogo zobowiązuje ustawa do prowadzenie pełnej rachunkowości) powinny zapoznać się w regulacjami związanymi z ewidencją w postaci…