Autor: admin

Stawki ryczałtu w 2021 roku

Sty 14 2021
admin

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych…

Czym jest Klasyfikacja Środków Trwałych?

Sty 04 2021
admin

System Klasyfikacji Środków Trwałych jest niezbędny do ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych, statystyk czy do ewidencji. Każda osoba, która prowadzi swoją działalność powinna określić numer KŚT. Klasyfikacja Środków Trwałych to zbiór elementów majątku trwałego. Te przepisy obowiązują w stosunku do składników…

Prowadzenie pełnej księgowości w Warszawie

Gru 16 2020
admin

Prowadzenie pełnej księgowości w Warszawie to usługa, która świadczona jest przez zespół doświadczonych osób, które dzięki swojej wiedzy oraz doświadczeniu mogą pomóc przedsiębiorcom w prawidłowym wypełnianiu obowiązków narzuconych przepisami Ustawy o Rachunkowości. Warto zaznaczyć, że często zdarza się sytuacja, gdy…

Spis z natury na dzień rozpoczęcia

Lis 29 2020
admin

Firma prowadząca ewidencję księgową na podstawie księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzać spis z natury: - na dzień 1 stycznia, - na koniec każdego roku obrotowego, - na dzień rozpoczęcia działalności, jeśli wypadnie w trakcie roku obrotowego, - w…

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Lis 09 2020
admin

Przepisy Ustawy o Rachunkowości jasno i konkretnie określają sposób ewidencji księgowej w formie ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorcy zobowiązani do tej formy prowadzenia księgowości (sprawdź kogo zobowiązuje ustawa do prowadzenie pełnej rachunkowości) powinny zapoznać się w regulacjami związanymi z ewidencją w postaci…

Od czego zależy cennik biura rachunkowego?

Paź 27 2020
admin

Przedsiębiorcy wybierając odpowiednie biuro rachunkowe szukają najkorzystniejszych ofert, które pozwolą im zadbać o sprawy księgowe działalności bez konieczności ponoszenia przy tym wysokich kosztów. Od czego zależy cennik biura rachunkowego? Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze biura? Oferty biur rachunkowych…

Zalety uproszczonej księgowości

Paź 15 2020
admin

Uproszczona ewidencja księgowa jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą samodzielnie zajmować się księgowością. Jak sama nazwa wskazuje ta forma ewidencji księgowej nie wymaga od przedsiębiorców posiadania bogatej wiedzy z zakresu prawa, księgowości i podatków. Przedsiębiorcy prowadzący księgowość uproszczoną zobowiązani…

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Paź 05 2020
admin

Odpisy amortyzacyjne mogą podatkowym kosztem uzyskania przychodu pod warunkiem prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przedsiębiorcy spełniający ten warunek zobowiązani są do przypisywania odpowiedniego symbolu KŚT. Jego odpowiednie przyporządkowanie pozwala właściwie zastosować stawkę amortyzacyjną. Warto zaznaczyć, że…

Różnice między notą księgową a notą korygującą

Wrz 22 2020
admin

W przypadku otrzymania od kontrahenta dokumentu z błędnymi danymi lub niewywiązania się z umowy, przedsiębiorca może mieć wątpliwości czy w takiej sytuacji wystawić notę korygującą czy notę księgową. Warto więc dobrze wiedzieć czym są te dokumenty i czym się od…